Giỏ hàng

THIÊN MINH - TEAMBUILDING 2022

 

Ngày nay việc tổ chức Teambuilding trong các công ty ngày càng phổ biến và rộng rãi. Có nhiều công ty việc tổ chức Teambuilding đã trở thành văn hoá của đơn vị và là hoạt động không thể thiếu mỗi năm.

 

TEAMBUILDING có nghĩa là " xây dựng đội nhóm, xây dựng tập thể", Teambuilding xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Từ một nhóm nhỏ trong công ty khi cùng phụ trách một dự án, từ một nhóm sinh viên khi làm chung bài tập Lớn - Đồ án, từ một nhóm công nhân đang phụ trách một hạng mục của công trình... 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa